Dragii noștri,

Conform Ordinului MEN nr. 3434/25.03.2013 pentru aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2013-2014

Conform planului de școlarizare aprobat de Inspectoratul Județean Ilfov

ȘCOALA PRIMARA SCOLAR AS înscrie (detalii despre școala noastră):

în CLASA PREGĂTITOARE

  • copiii care împlinesc 6 ani până la data de 31 august inclusiv – CAP II Art.5(1)
  • copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

Evaluarea dezvoltării psihosomatice se efectuează sub coordonarea CENTRULUI JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ iar rezultatul evaluării nu poate fi contestat – CAP II Art.7

în CLASA I

  • copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august inclusiv, care nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2012-2013 – CAP XII ART.45(1)
  • copiii care împlinesc 7 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei întai – CAP XII Art 45(3)

ÎNSCRIEREA

SE FACE ÎN PERIOADA 2-22 aprilie 2013 (în intervalul orar 8:00-20:00, respectiv 8:00-13:00 – sâmbăta) și presupune:

  • completarea cererii-tip de înscriere
  • semnarea contractului de prestări servicii
  • achitarea taxei anuale de înscriere – 500 lei (acoperă manualele și auxiliarele școlare și înscrierea la 3 concursuri școlare)
  • achitarea taxei lunii septembrie – 800 lei

Școala desfășoară programul de tip afterschool (650 lei/lună)